ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตัน สเกล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

สินค้าคุณภาพ ซื่อสัตย์ จริงใจ ให้บริการรวดเร็ว
ติดต่อเรา
Mobile : 081-878-9079 ,
              083-381-9199
Tel / Fax : 045-316-499
เวลาทำการ
วัน จ.-ส.
เวลา 08.00น. - 17.00น.
     E-mail and Facebook
     Tonscale_engineering@hotmail.com
     Facebook : Ton Scale Sonrit
     Page facebook :
     www.facebook.com/Tonscale28
สำนักงาน
22/2 หมู่ 18 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000